Varme hender skal helbrede på Leira

Er healing en mulighet når vanlig behandling svikter?

03 - Oppland Arbeiderblad, 24. november 1984

Over 100 personer hevder Nordfjæran å ha gitt like lange bein.

Her er det Marianne fra Fagernes som er under behandling. Differansen på bena var før behandling 1,4 cm. Etterpå var de like lange!

Halvard Nordfjæran heter en 26 år gammel trønder fra Frosta, som for noen dager siden slo seg ned i Valdres som healer. Heal betyr på norsk noe slikt som å hele eller lege, og det er nettopp denne evnen Nordfjæran har.

Nordfjæran er en alvorlig ung mann, som allerede i to år har drevet med helbredelse ved håndspåleggelse. Han viser til et mangfold av tilfeller der han har hjulpet pasienter som har slitt med sykdommer legevitenskapen ikke har fått bukt med. tilfeller av uhelbredelig kreft er tilsynelatende blitt behandlet med bra resultat, og ikke minst har mange etter noen behandlinger under Nordfjærans varme hender, fått tilbake en langt bedre livskvalitet.

Nå etablerer han seg på Leire, der han har åpnet et kontor med tilhørende venteværelse. Og tilstrømningen av folk med plager av alle slag, har vært stor allerede fra starten. Det kommer brev langveisfra, og for at også disse skal få en mulighet, innreder nå Nordfjæran to hybelleiligheter ved siden av sitt kontor. Der kan pasienter og deres pårørende bo og stelle seg selv under behandlingen, som ofte kan kreve flere dager.

På vårt spørsmål om hva han selv tror om sine uvanlige gaver, svarer Nordfjæran:

-Den eneste forklaringen på dette, er nok at det er Gud som står over meg. Det er jeg helt sikker på.

Blodstemming i mange generasjoner:

-Det hele begynte for 4 år siden, da en 84 år gammel fetter av min mor overlot meg sin evne til å stemme blod. Han fortalte at dette hadde ligget i slekten i mange generasjoner. Han lånte meg boka av Marcello Haugen, og den fant jeg meget inspirerende. Erfaring for at mine evner virket, fikk jeg ganske snart. Det har vært alvorlige tilfeller av blødninger - og alle har jeg greid å stemme/stoppe.

-Jeg husker spesielt en mann fra Porsgrunn som hadde stridd som bløder gjennom et langt liv. Etter bare noen få behandlinger ble han bra. Dette er to år siden nå, og mannen lever nå et normalt liv, forteller Nordfjæran.

Han forteller at han stemmer blod også ved fjernbehandling. Det er nok at han får opplysningene gjennom telefonen, og han ber da om ro en stund. Dette gjelder alle typer blødninger - både indre og ytre, sier han.

Forskjellige yrker

Nordfjæran har tidligere prøvd seg på flere yrker. - Men jeg fant meg aldre helt til rette. Dette skjønner jeg jo grunnen til i dag, sier han. Siste arbeidsplass var på Jarlsjø Fabrikker i Tønsberg. Der begynte han to år etter at han "overtok" blodstemmingen.

-Mens jeg arbeidet der, fikk jeg plutselig vondt i en ankel, slik at jeg måtte innstille all fysisk trening. Dette ble etter noen dager kjedelig, og jeg fikk det for meg at jeg skulle prøve å behandle meg selv. Jeg satte meg i sofaen og holdt hendene over der det gjorde vondt. Da merket jeg straks at det strømmet energi ut av hendene mine, og allerede dagen etter kunne jeg løpe uten større problemer. Men jeg behandlet meg selv i en uke før ankelen var helt god.

Etter dette prøvde jeg meg fram på slektninger. Men som en vet, er det ikke lett å bli profet i eget land - det merket jeg snart.

En arbeidskamerat hedde i lengre tid hatt plager med nakken og en skulder. Han hadde hatt 36 behandlinger hos en fysioterapeut uten bedring. Jeg spurte om å få lov til å behandle ham, og etter 35 minutter var han bra. Dette har holdt seg siden, sier Nordfjæran.

Denne opptakten førte til at han fikk arbeidskameratens familie som pasienter, og dermed var det hele i gang. Når så den positive behandlingen også ble kjent på arbeidsplassen, ble det straks mindre fleip, og mange ba om behandling. Så fra juli i 1982 har jeg arbeidet som healer på heltid, og jeg mangler så visst ikke noe å ta meg til.

Alle sykdommer:

Erfaringen hittil er at ca. 80 prosent av dem som søker healing får en bedring - enten helt eller delvis. Dette har jeg kommet fram til, og det stemmer godt med undersøkelser som er gjort i England, der healing er mer anerkjent enn her i Norge. Men skal det virkelig hjelpe, er det viktig at hele behandlingen blir fullført. 4 - 10 behandlinger er ganske vanlig, men strir en med en sykdom som har vart en tid, er det oftest behov for flere.

Alle slags sykdommer kan behandles på denne måten, og det er da også nok av eksempler på at healing virker. Nordfjæran henviser til en engelsk undersøkelse der 175 healing-pasienter er blitt utspurt. En fjerdedel av disse oppga å være fullstendig helbredet, en fjerdedel delvis helbredet, og en fjerdedel oppga et de nå var i stand til å håndtere sin sykdom bedre. Resten hadde opplevd en bedring, men hadde avbrutt behandlingen av forskjellige årsaker.

Prikkende fornemmelse

I følge den engelske undersøkelsen behøver man ikke nødvendigvis merke noe under healing-behandling som tegn på at noe skjer, men ikke desto mindre hadde 96 prosent i undersøkelsen merket "noe". Det var stor variasjon i hvilken fornemmelse det var tale om, og mange opplevde mange forskjellige fornemmelser. Det dreide seg om varme, dyp avslapning, kiling, kulde, spontan bevegelse og også ubehag. Langt de fleste merket varme. Enkelte opplevde søvnighet, oppladning, stivhet eller forverret smerte, og atter andre følte ingen ting - men opplevde likevel en forbedring etter behandlingen.

Healing skader ikke

Jeg har til nå behandlet pasienter på nærmere ti offentlige sykehus her i landet. Det dreier seg om pasienter som selv har bedt om behandlingen, og jeg har ennå til gode å få nei fra en sykehuslege. For det er alminnelig anerkjent at healing ikke kan skade. Det er heller ingen forutsetning for et vellykket resultat, at en må tro på dette. Det har vist seg mange ganger. Men jeg holder likevel på som en fordel at pasienten møter med et åpent sinn og en positiv innstilling.

Brev om helbredelse

Halvard Nordfjæran viser fram en bunke med brev der noen av pasientene takker og forteller om sin helbredelse. Et trumfkort hos Nordfjæran er røntgenbilder av skulderen til en dame fra Horten, som han behandlet for forkalkning i skulderen. Hun tok et bilde av forkalkningen på sykehuset i Horten like før, og hun var på sykehuset til ny kontroll fire måneder senere. Da viste røntgenbildet at forkalkningen var nesten borte. Det var også smertene, og i sin journal hadde legen ingen forklaring på hva som skjedde.

En dame fra Salangen i Nordland hadde kreft i ryggen, og ble sendt hjem til en sjukeheim, oppgitt. Hun fikk behandling, og brevet fra hennes venner forteller at nå lever hun i beste velgående, hun er rød i kinnene og sykler daglig til kjøpmannen, skriver de. Flere tilfeller av prolaps i ryggen har fått en positiv bedring, og operasjon ble unngått, forteller andre brev.

En dame fra Hønefoss hadde voksende hjerte, som nå er normalt. Hun skriver: - Det er godt å vite at det er en hjelp å få når legene ikke makter alt. På Leira har Nordfjæran behandlet en dame fra Bagn for galdestein. Hun forteller nå at hun føler seg bra og er overbegeistret.

En dame fra Porsgrunn var plaget av nerver og tvangstanker. Hun var innlagt i seks år på institusjon før behandlingen. Etter 13 behandlinger kunne hun skrives ut. - Nå føler jeg meg helt frisk, og jeg har til og med lært meg å kjøre bil, skriver damen.
En pike på 16 måneder i Tønsberg - et alvorlig tilfelle av cerebral parese - er gradvis blitt bedre, skriver moren etter sju behandlinger. Nå står hun opp på bena og er virksom. Hun er også blitt så frisk at hun slipper å bruke tekniske hjelpemidler.

Ikke overmenneske

Det viser seg at en trenger ikke søke kontor eller forsamlinger for at helbredelse skal skje. Den kan skje når som helst og hvor som helst og med hvem som helt, for Gud er over alt, sier Halvard Nordfjæran. Jeg er bare et ganske alminnelig menneske som har fått disse evnene. Jeg ser ikke på meg selv som noe overmenneske, og jeg er bare glad for å kunne hjelpe andre…

Back to Top